&#1178aзa&#1179стaндa жыл сaйын 2000 aдaм бaс ж&#1241нe мoйын &#1179aтeрлі ісігінe шалды&#1171ады. Д&#1241рігерлер б&#1201л дерт ас&#1179ынып кетсе, емдеу &#1179иын екенін, сонды&#1179тан ісікті&#1187 симптомдарына аса назар аудару &#1179ажет екенін айтады. &#1178атерлі ісікті&#1187 белгілерін &#1179алай аны&#1179тау керек? Б&#1201л туралы &#1178аза&#1179 онкология ж&#1241не радиология &#1171ылыми зерттеу институтыны&#1187 директоры Диляра &#1178айдарова Алматыда &#1257ткен “Бас ж&#1241не мойын ісігін ерте диагностикалау” та&#1179ырыбында&#1171ы пресс-конференцияда айтып берді, – деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.

Диляра &#1178айдарованы&#1187 айтуынша, м&#1201рыннан екі-&#1199ш апта &#1179ан то&#1179тамаса ж&#1241не бітеліп &#1179алса, тісті&#1187 &#1179ызылиектері ісіп, бірнеше апта басылмай &#1179ойса, тіл &#1179оз&#1171ал&#1171ан кезінде ауырса; ауызда &#1179ызыл ж&#1241не а&#1179 да&#1179тар пайда болса бірден д&#1241рігерге &#1179аралу керек.

“Бас ж&#1241не мойын ісігімен ауыратын нау&#1179астар арасында &#1257лімні&#1187 басты себебі – кеш &#1179ойыл&#1171ан диагноз. Медициналы&#1179 &#1179ызметкерлеріні&#1187 білім де&#1187гейіні&#1187 жеткіліксіздігі, т&#1199рлі маманды&#1179та&#1171ы д&#1241рігерлер арасында&#1171ы іс -&#1179имыл &#1199йлесімділігіні&#1187 болмауы. Та&#1171ы бір себеп – халы&#1179ты&#1187 ауру мен оны&#1187 даму &#1179аупі факторлары туралы хабардар болмауы”, – дейді онколог.

Диляра &#1178айдарова

Онкологты&#1187 м&#1241ліметінше, т&#1201р&#1171ындарды&#1187 70 пайызы д&#1241рігерлерді&#1187 к&#1257мегіне ісікті&#1187 ушы&#1179&#1179ан ша&#1171ында ж&#1199гінеді. 

“Жыл сайын &#1178аза&#1179станда бас ж&#1241не мойын &#1179атерлі ісігіне 2000-мы&#1187 нан астам адам шалды&#1171ады. Оларды&#1187 к&#1257бі ауруды&#1187 III-IV кезе&#1187інде д&#1241рігерді&#1187 к&#1257мегіне ж&#1199гіне бастайды. Ондай жа&#1171дайда, нау&#1179ас&#1179а к&#1257мектесу &#1179иын&#1171а со&#1171ады. К&#1257бінесе, д&#1241рігерлер &#1179атерлі ісік диагонозын кеш аны&#1179тап жатады. Бас ж&#1241не мойын &#1179атерлі ісігі деп бас пен мойын т&#1201сында&#1171ы органдарда аны&#1179тал&#1171ан кез келген &#1179атерлі ісікті айтамыз, о&#1171ан к&#1257з к&#1257ру, есту, бас миы, &#1179ал&#1179анша безі мен ас&#1179орыту а&#1171залары кірмейді. Бас ж&#1241не мойын &#1179атерлі ісігіні&#1187 шамамен 30 локализациясы бар” , – дейді Диляра Кайдарова.

Маманны&#1187 пікірінше, &#1179атерлі ісікті&#1187 &#1257лшемі 1-2 сантиметр болса, ол I-II кезе&#1187ге жатады. Ондай жа&#1171дайда, 90-95 пайыз нау&#1179асты&#1187 сауы&#1171у&#1171а м&#1199мкіндігі бар. Ал III-IV кезе&#1187де ісікті&#1187 &#1201зынды&#1171ы 3 сантиметр. Арасы аз болып к&#1257рінгенімен де, ісікті емдеу бірнеше есе &#1179иын&#1171а со&#1171ады екен.

Марина Енгибарян

Ростовта&#1171ы (Ресей) онкологиялы&#1179 институты бас ж&#1241не мойын ісігі б&#1257ліміні&#1187 жетекшісі конференцияда с&#1257йлеген с&#1257зінде Марина Енгибарян б&#1201л дертке жастарды&#1187 да шалды&#1171а баста&#1171анына ала&#1187дайтынын айтты.

“Б&#1201рын бас-мойын &#1179атерлі ісігі диагнозымен 60 жастан ас&#1179ан адамдар к&#1257п ауратын. &#1178азір 25-30 жаста&#1171ы адамдар да к&#1257п шалды&#1171а бастады. Б&#1201л – &#1199йреншікті жа&#1171дай&#1171а айналып барады”, – дейді ресейлік маман.

&#1178азОР&#1170ЗИ орталы&#1171ыны&#1187 профессоры, медицина &#1171ылымдарыны&#1187 докторы &#1170алым &#1240ділбай &#1179атерлі ісікті&#1187 пайда болу себебін атап берді.

“Бас пен мойын &#1179атерлігі ісігіні&#1187 ал&#1171аш&#1179ы белгісіне дауысты&#1187 &#1179арлы&#1171ып шы&#1171уы, ж&#1201т&#1179ынша&#1179ты&#1187 ауруы, мойынны&#1187 ісуі де жатады. Бас-мойын, ауыз &#1179уысы ж&#1241не ж&#1201т&#1179ынша&#1179та&#1171ы &#1179атерлі ісіктерді&#1187 негізгі себебі – алкогольдік ішімдіктерді, &#1179ор&#1179ор ж&#1241не шылым &#1257німдерін шектен тыс к&#1257п т&#1201тыну”, – дейді ол.

Айта кетейік, биыл&#1171ы 17-23 &#1179ырк&#1199йектен бастап т&#1201р&#1171ындар Астана, Алматы, А&#1179т&#1257бе, &#1178ара&#1171анды, Семей, Шымкент &#1179алаларында&#1171ы онкодиспансерлерде тексерістен тегін &#1257те алады.

Комментарии и уведомления в настоящее время закрыты..

Комментарии закрыты.